Vognmand Stig Petersen
Dantaxi 4x48


FØRST TIL ULYKKEN !

DU KAN REDDE LIV HVIS DU ER FORBEREDT...

En dag står du måske som den første ved en ulykke. Så er det vigtigt at vide, hvordan man skal gribe situationen an.

Gør du det rigtige i den rigtige rækkefølge, begrænser du ulykkens omfang og redder måske liv.

Brug nogle minutter på denne side, som giver dig en række praktiske råd ved mødes med en ulykke.

 
Print siden.

NÅR DU SER ULYKKEN.....
1. Sænk farten, så snart du ser ulykken.
2. Tænd bilens advarselsblink.
3. Placer bilen lidt skråt- med advarselsblinket tændt.

STANDS ULYKKEN
Få et hurtigt overblik- så du kan vurdere hvem og hvor mange, der har brug for hjælp.
1. Vurder om yderligere sikring af ulykkesstedet er nødvendigt.
2. Sluk Iys og tænding på de forulykkede biler.
3. Opstår der brand - sørg for at alle kommer ud af bilen.
Har du en ildslukker - stil den parat ved ulykkesstedet.

RING TIL ALARMCENTRALEN 112   ( Se INFO om NY 112 app )
Fortæl:
1. Hvem du er - oplys dit telefonnummer, navn og adresse.
2. Hvor er ulykken sket.
3. Hvad er sket - er der fastklemte, brand eller andet.
4. Hvor mange er kommet til skade.

LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP
Er personen ved bevidsthed ?
Prøv at komme i kontakt med personen :
1. Kald på personen
2. Prøv at nive i armen.
Er der ingen kontakt, er personen bevidstløs.
Se efter om den bevidstløse trækker vejret.

BEVIDSTLØSE DER TRÆKKER VEJRET
1. Læg personen på siden med hovedet let bagoverbøjet.
2. Se efter om personen fortsat trækker vejret.
3. Hold personen varm med tæpper eller tøj.
Vigtigt. Alle bevidstløse, der trækker vejret, skal altid Iægges på siden (aflåst sideleje).

BEVIDSTLØSE DER IKKE TRÆKKER VEJRET
1. Giv kunstigt åndedræt
2. Bøj personens hoved bagover og hold munden lukket.
3. Blæs luft ind i personens næse til brystkassen hæver sig.
4. Træk selv vejret, mens personens brystkasse hæver sig.
5. Blæs i normalt åndedrætstempo.
6. Fortsæt til personen trækker vejret eller til andre overtager

BLØDNINGER
Stands kraftige blødninger.
1. Læg personen ned.
2. Sæt tommelfinger i såret.
3. Hold så vidt muligt det blødende sted opad.
4. Hold den tilskadekomne varm med tæpper eller tøj.

VIS OMSORG
1. Tal med den, der kommet til skade.
2. Hold personen i hånden.
3. Fortæl hvad der sker -at hjælpen er på vej, og at du har kontrol over situationen.
4. Vær god til at lytte.

AKUTHJÆLP VED FORGIFTNING
1. I tilfælde af forgiftning kan du få råd og hjælp på Giftlinjen.
2. Ring 82 12 12 12 døgnet rundt.
3. Ved åndedrætsbesvær, sløvhed, bevidstløshed eller kramper: Ring direkte til Alarm 112 og giv førstehjælp.
4. Se mere information på GIFTLINJENS webside.


COPYRIGHT 1999 ALL RIGHTS RESERVED TAXA-1082.DK

Webdesign * Stig Petersen * 2012