Vognmand Stig Petersen
Dantaxi 4x48


Information !

Praktisk viden om Taxibranchen.

Informationer om, hvad der er værd at vide i almindelighed som kunde i en taxi.

Her kan man bl.a. se lidt information om regler, betalingsmidler, når man bestiller, eller forudbestiller en taxi privat, eller til firmaet eller i københavns lufthavn.

Se også de andre nyttige informationer, der i almindelighed vedrøre hverdagen i taxibranchen.

 


Information om Taxikørsel.

 • Antal personer i en Taxi.
  - Pr. 1. januar 1999 trådte der nye regler i kraft for børn under 12 år.
  - Der må ikke længere medtages flere passagerer i en Taxi end denne er godkendt til.
  - Altså KUN 4 personer excl. føreren i en alm. personvogn, og KUN 8 personer excl. føreren i Storvogne.
  - Efter den nye Taxilov regnes alle personer, uanset alder, som passagerer.

 • Hvor mange personer (føreren inkl.) kan en taxi maksimalt godkendes til?
  En taxi kan maksimalt godkendes til 5 personer for alm. personbil, og 9 personer for store vogne inkl. føreren.

 • Hvornår må taxametret være slået til?
  Taxametret må kun være slået til så længe taxien er hyret. Bestilles en taxi til at møde på et bestemt sted, må taxametret ikke slås til, før taxien befinder sig på stedet og til det aftalte tidspunkt.

 • Hvem udsteder tilladelser til taxikørsel?
  Det gør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 • Hvor mange cykler eller barnevogne skal en taxi være i stand til at medbringe?
  En taxi skal være udstyret med bagagebærer, bagagerum eller lignende, således at kunden kan forlange enten 1 barnevogn eller en cykel medbragt.

 • Har føreren af en taxi pligt til at medtage en blind eller svagtseende person med førerhund?
  Ja, medmindre dette vil være til gene for førerens helbred.

 • Betalingsmåder

  Kontanter:
  Som betaling for kørslen er føreren forpligtet til at modtage kontanter, sedler såvel som mønter, i danske kroner. Føreren skal kunne give retur op til nærmeste tohundrede-kroner seddel.

  Betalingskort:
  Som betaling for kørslen er føreren forpligtet til at modtage de af Dantaxi 4x48 anviste betalingskort. Herunder alle betalingsløsninger gennem Dantaxi 4x48’s app-løsninger.

  Ved betaling med kreditkort, bedes kortet afleveret til chaufføren ved turens start.

  Hvorfor nu dette?
  Af sikkerhedsmæssige grunde skal chaufføren sikre sig at kreditkortet er gyldigt og ikke er behæftet med fejl, stjålet eller spæret.

  Kontokørsel:
  Som betaling for kørslen er føreren forpligtet til at modtage selskabets egne taxiboner/kort/anvisninger/kontokørsler i henhold til kørselsordninger samt boner/kort/anvisninger fra andre taxiselskaber, som Dantaxi 4x48 samarbejder med.

  Andre betalingsløsninger:
  Som betaling for kørslen er føreren forpligtet til at modtage alle øvrige og fremtidige betalingsløsninger såfremt disse understøttes af den af Dantaxi 4x48 udleverede og monterede betalingsterminal i taxien.

 • Se takster for taxikørsel   Her

 • Forudbestilling.
  Taxiselskaberne bestræber sig på at betjene alle kunder på bedst mulig måde, men på de tidspunkter, hvor efterspørgslen er større end kapaciteten, kan der være ventetid, dels på at komme igennem til kørsels/bestillingskontorerne, og dels forsinkelser eller ventetid på Taxierne.
  Forudbestil derfor en Taxi dagen før, så afsendes Taxien således, at den i videst muligt omfang kan være fremme på bestillings-adressen til det bestilte tidspunkt.

  Bemærk:
  Hvis turen ønskes kørt i tidsrummet 07.00 - 08.30 og 15.00 - 17.00 på hverdage, bør man påregne ekstra køretid og derfor bestille vognen lidt tidligere end den tid man normalt ville have kørt, da forsinkelser som sagt kan forekomme.
  Som udgangspunkt er bedre at komme for tidligt end for sent.

  Ønsker man at køre meget tidligt om morgenen (mellem 02:00-06:00), er det ligeledes en god idé at påregne ekstra transporttid, da der ikke konstant vil være vogne i samtlige områder og derfor muligheden for forsinkelser vil være større.

  Taxiselskaberne er ikke ansvarlige for eventuelle meromkostninger, som følge af forsinkede Taxiér.

 • Forudbestilling til afhentning i Københavns Lufthavn!
  Når man bestiller kørsel til Lufthavnen, kan man som regel også afgive bestilling til at blive afhentet i Københavns Lufthavn, man skal blot give chaufføren, eller kørsels/bestillingskontoret oplysninger om dato, landingstidspunkt, fly nummer, samt oplyse fra hvilken destinitation man ankommer fra, så vil Taxiselskabet løbende holde sig orienteret om Deres ankomst.
  Taxien til bestillingen vil herefter være at finde på den anviste plads for bestilte taxier.

 • Fælles bestemmelser
  Taxametret skal angive den takst, hvortil det er stillet. Ved ethvert takstskifte, mens vognen er hyret, skal taxametret straks indstilles på den nye takst og passagerne udtrykkeligt gøres opmærksom herpå.

  Afgift for kørsel ad faste broer og tunnelforbindelser, herunder returkørsel, kan opkræves særskilt.

  I samtlige anførte takster er medregnet drikkepenge, og det er føreren forbudt at afkræve højere betaling end taxametrets udvisende.

  Kørsel efter tid kan kun finde sted efter skriftlig aftale med et kørsels/bestillingskontor.

  For rejsetøj, håndpakker, håndkufferter og anden håndbagage, der anbringes inde i vognen eller i bagagerummet, samt for af og pålæsning af bagage ved vognen, betales intet.

  Taxametret må ikke sættes i funktion, før vognen er ankommet til hentestedet og det aftalte tidspunkt. Ved ankomst til slutadressen standses taxametret, og der kan herudover kræves følgende tillægsbetaling :

  - For kufferter, kasser og lignende, der anbringes udenpå vognen.
  - For cykler og barnevogne, der anbringes udenpå, passagerne kan forlange enten 1 barnevogn eller 1 cykel medbragt.
  - For op og nedbæring af bagage eller anden assistance på slutadressen.

  Der kan ikke kræves tillægsbetaling for assistancer, der udføres samtidig med, at taxametret er i funktion.

 • Store vogne
  Store vogne, kan køre med op til 8 passagerer. En stor vogn kan kun bestilles via Taxiselskabets kørsels/bestillingskontor.
  Disse vogne kan i dagtimerne være optaget af faste kørsler med skolebørn, ældre og handicappede, så man bør være i god tid ved bestilling af storvognskørsel.

  Flere af de store vogne er monteret således, at de kan køre med kørestolsbrugere, der skal sidde i kørestolen på turen.
  Det er også muligt at bestille sightseeing ture i en storvogn. Her påregnes der normalt minimum 4 timers kørsel.
  Taxibranchen råder også over en del MPV vogne og større Stationcar modeller, som kan køre med op til 6 passagerer.

 • Pas på dine private ting i taxien!
  Det er ikke sjovt at miste sine ting f.eks. sin telefon eller sine nøgler m.v., men hvad gør man, hvis uheldet er ude?
  Hver weekend er der nogle der mister ting i forbindelse med en tur i byen.

  Taxiselskaberne modtager mange henvendelser om tabte ting som, telefoner, punge og nøgler m.v., men det er ikke hver gang, at De har mulighed for at hjælpe.
  Måske er dine ting slet ikke tabt i en taxi, eller måske tabt i en taxi tilhørende et eller andet Taxiselskab.

  Hvis man har mistet ting, og tror at man har mistet det i en taxi, kan man, hvis man har en printerkvittering for taxituren henvende sig til det pågældende Taxiselskab som vil prøve at kontakte den chauffør, der har kørt turen.
  Tabte ting i en taxi vil, hvis ejermanden ikke er lokaliseret i løbet af et par dage blive aflevere på hittegodskontoret.  © COPYRIGHT 1999 ALL RIGHTS RESERVED TAXA-1082.DK

  Webdesign * Stig Petersen * 2012